0 db termék van a kosaradban
  • Határidőnaplók
  • Tervező naptárak
  • Flower Garden
  • Iskolai füzetek
  • Asztali naptárak
oldal nyomtatása oldal ajánlása

Vásárlás feltételei

A szolgáltató

A www.absolutnaptar.hu online áruházat az Absolut Projekt Kft. üzemelteti.

ABSOLUT Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9027 Győr, Almafa u.13.
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 08-09-033721
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 1840 0010 1000 0504 1126 5731   
Adószám: 27474479-2-08
Közösségi adószám: HU27474479
Tel: +36 96 529 065
E-mail: info@absolutprojekt.hu

Cégünk az adatok kezelését a jelenleg hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően végzi.

A szolgáltatás igénybevételeA megrendelések leadása elektronikus úton zajlik. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat szintén elektronikus úton küldjük el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés német nyelven is lehetséges.
Webáruházunk automatikus értesítést küld a sikeres megrendelésről. A rendszer ezt követően kezdi meg az ön megrendelésének tényleges feldolgozását. A beérkezett rendelések feldolgozása után visszaigazolást küldünk Önnek a regisztrációkor megadott e-mail címére, melyben tájékoztatjuk :
  • a megrendelt naptárak típusáról, színéről illetve darabszámáról
  • szállítási határidőről és díjakról - fizetendő összegről
  • számlázásra (szállításra) megadott adatokról
  • és a rendelési azonosítóról, mely alapján a későbbiekben érdeklődni tud a rendelésével kapcsolatban illetve a megrendelés utólagos módosítására is csak a rendelési azonosító megadása mellett van lehetőség.

Szavatosság

A megrendelt könyvekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szakaszai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén a Vevő a hiba felfedezése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles írásban közölni a kifogását az Eladóval. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felel.
Hibás teljesítés esetén a hibás terméket elsősorban kicseréljük - ha a cserére nincs módunk, úgy választása szerint árengedményt adunk, vagy a szerződéstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett vételár visszatérítését. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) az Absolut Product Kft-t terhelik.

Elállás joga

Az elállás jogát az internetes vásárlásokra vonatkozó XVII/1999 (II/5) sz. Kormányrendelet szabályozza. A Megrendelő az áru átvételét követő 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az átvétel dátumát a postabélyegző bizonyítja. Amennyiben az áru sérülten érkezik a Megrendelőhöz, és annak tényét átvételkor jegyzőkönyvvel nem igazolja, a Vevő nem érvényesítheti az elállás jogát, az Eladó viszont követelheti az áru(k) árának megtérítését.
Szabályszerű elállás esetén az Eladó köteles a kifizettet vételárat a Vevőnek az elállási nyilatkozat Eladó általi kézhezvételét követő 30 napon belül visszatéríteni. A vételáron felüli költségeket (szállítási díj), és az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vásárló köteles viselni. Az elállásra vonatkozó igényt írásban e-mailen vagy telefonon kell jelezni.

Adatvédelem

Az Absolut Product Kft. tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli - figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunknak a következő elérhetőségeken:

Telefonszám: +36 96 529 065
E-mail: info@absolutprojekt.hu 
© Copyright © 2011 Absolut Naptárkiadó Kft. - 1053 Budapest, Papnövelde u. 8. 2. em. 26. - Telefonszám: +36 96 529 065